#Lebanon #Don - good looks on the new scarf JAMIL! #desert life #nigeria #green #white #yourba man (Taken with Instagram)

#Lebanon #Don - good looks on the new scarf JAMIL! #desert life #nigeria #green #white #yourba man (Taken with Instagram)